Op 14 oktober trekken we weer met zijn allen naar de stembus. We kiezen die dag 27 gemeenteraadsleden in onze fusiegemeente en 31 provincieraadsleden in Limburg.

 

Burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Elke niet-Belgische burger van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer en voldoet aan de volgende voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht:

  • minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters van onze gemeente op 1 augustus 2018
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

Elke niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij vooraf zich inschrijft als kiezer en voldoet aan de volgende voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht:

  • minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters van onze gemeente op 1 augustus 2018
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht,
  • bij de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf

Wil je als niet-Belg stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober? Schrijf je dan tot 31 juli 2018 in bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis. Niet-Belgische burgers die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 of 2012 moeten zich niet meer opnieuw inschrijven. Na je inschrijving is het stemmen verplicht!