Op 14 oktober trekken we weer met zijn allen naar de stembus. We kiezen die dag 27 gemeenteraadsleden in onze fusiegemeente en 31 provincieraadsleden in Limburg.

Inschrijving van niet-Belgische kiezers

Burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Elke niet-Belgische burger van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer en voldoet aan de volgende voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht:

  • minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters van onze gemeente op 1 augustus 2018
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht

Elke niet-Belgische burger van buiten de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij vooraf zich inschrijft als kiezer en voldoet aan de volgende voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht:

  • minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregisters van onze gemeente op 1 augustus 2018
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht,
  • bij de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettelijk verblijf

Wil je als niet-Belg stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober? Schrijf je dan tot 31 juli 2018 in bij de dienst burgerzaken op uw gemeentehuis. Niet-Belgische burgers die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 of 2012 moeten zich niet meer opnieuw inschrijven. Na je inschrijving is het stemmen verplicht!