UPDATE: captatieverbod onbevaarbare waterlopen

De aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling. Om dit op te vangen, heeft gouverneur Reynders een verbod op verspilling van leiding- en grondwater in heel Limburg afgekondigd. 

Het verbod op verspilling van grondwater geldt voor particulieren enkel tussen 8 en 20 uur.

De aanhoudende droogte begint ook een zichtbaar effect te hebben op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren daalt sterk en sommige waterlopen komen droog te staan. Dit brengt zowel gezondheidsrisico's als ecologische schade met zich mee. In dat opzicht nam de gouverneur op 27/7/2018 een extra besluit om captatie uit de onbevaarbare waterlopen te verbieden, voor alle toepassingen, met uitzondering van beperkte captatie voor drinkwater van eigen vee dat buiten staat.​

De aanwezigheid van blauwalgen is vastgesteld op de kanalen ‘Bocholt-Herentals’ en ‘Beverlo’. Volgende gemeenten zijn betrokken:

  • Limburg: Bocholt, Neerpelt, Lommel, Leopoldsburg
  • Antwerpen: Balen, Mol

Gouverneur Herman Reynders (Limburg) en gouverneur wd. Bram Abrams (Antwerpen) zijn daarom genoodzaakt om voor deze kanalen een bijkomend  captatie- en recreatieverbod uit te vaardigen.

Het stilstaand water in het Broekven in Meeuwen-Gruitrode warmt snel op, waardoor er zuurstoftekort en botulisme kan optreden. De vissen worden daarom vandaag (27/07/2018) afgevangen en naar stromend water gebracht.  ⚠️Laat uw huisdieren niet drinken van het venwater.

Meer info via Noodplanning en crisisbeheer Limburg. Je ontdekt er wat wel en niet mag tijdens de duur van het verspilverbod.

Lees het besluit over het verspilverbod van provincie Limburg.

Lees het besluit over het captatieverbod van provincie Limburg.

Lees het besluit over het captatie- en recreatieverbod op de kanalen Bocholt-Herentals en Beverlo.