In Opglabbeek zijn drie zonevreemde of deels zonevreemde recreatieve zones gelegen. De gemeente wil die zones planologisch in orde stellen en stelt daarom een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

De drie recreatieve planzones bestaan uit schutterij Sint-Amandus in de Ophovenstraat, schutterij Sint-Lambertus en voetbalclub Eendracht Louwel gelegen aan de Weg naar Opoeteren en een recreatieve zone in Nieuw Kempen in de Resedastraat. Een vierde planzone omvat een natuurcompensatie gelegen aan de Reyndersstraat.

Op 20 februari heeft de gemeenteraad dit RUP voorlopig goedgekeurd. De gemeente houdt een openbaar onderzoek van 13 maart tot en met 12 mei 2017.

U kan in die periode een afspraak maken om het dossier in te kijken. Dat kan door te bellen naar het nummer 089 81 01 00 of via de gemeentelijke website www.opglabbeek.be

Iedereen die bezwaren of opmerkingen heeft, kan die uiterlijk op 12 mei 2017 indienen bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Dat kan schriftelijk per beveiligde zending naar het adres Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek, door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis en digitaal via ruimtelijkeordening@opglabbeek.be.