De Dienst Waterlopen van de provincie Limburg schreef onlangs al haar buren langs de waterlopen aan. Dat zijn de eigenaars van percelen die tegen de waterlopen van tweede categorie liggen.

Basisregels langs waterlopen

Bouwen of grond bewerken langs een waterloop doe je niet zomaar, er zijn immers een aantal regels te respecteren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de waterloop goed bereikbaar is zodat het onderhoud ervan vlot kan verlopen. Dat is noodzakelijk om de normale waterafvoer te garanderen en wateroverlast te voorkomen.Het natuurlijk karakter van de waterlopen wordt hierdoor bovendien behouden of verbeterd.

Meldpunt Water

Bij het Meldpunt Water kan iedereen terecht met een vraag of een klacht over een waterloop in zijn buurt. Merk je een ingezakte oever, een verstopping van een buis of een obstakel in de waterloop op? Dat kan je melden op meldpuntwater@limburg.be of tel. 011 23 73 23. Een team van toezichters staat klaar om een kijkje te komen nemen en indien nodig actie te ondernemen.

Meer info vind je op www.limburg.be/waterlopen.