Irène Cuppens (waarnemend OCMW-secretaris)

OCMW-secretaris

De secretaris van het OCMW is belast met de algemene leiding van de diensten en is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer.

De OCMW-secretaris bereidt de zaken voor die aan de OCMW-raad, aan de voorzitter, aan het vast bureau en aan de bijzondere comités worden voorgelegd. Zij woont als adviserend lid de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau bij.