Het bedrijventerrein van Opglabbeek gaat uitbreiden. Het terrein werd door de provincie Limburg voor uitbreiding aangeduid in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Op dinsdag 30 mei 2017 van 18.00 tot 21.00 uur vindt een infomoment plaats in in den Ichter voor alle inwoners van Opglabbeek. Op de infomarkt staan medewerkers van de provincie Limburg en van het studiebureau Antea Group klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 5 mei tot 3 juli 2017, kan u het ruimtelijk uitvoeringsplan elke werkdag inkijken bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis, Kapelstraat 1. Tot en met 3 juli 2017 kunt u schriftelijke opmerkingen en suggesties over het plan per aangetekende brief bezorgen aan:

Provincie Limburg,
Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Directie Ruimte, Afdeling Ruimtelijke Ordening
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Of bezorg je opmerkingen digitaal aan de Procoro via procoro@limburg.be. Bovendien kunt u uw bezwaarschrift tijdens de kantooruren zowel in het provinciehuis in Hasselt als in het gemeentehuis van Opglabbeek tegen ontvangstbewijs afgeven. Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet u
duidelijk uw naam en adres en de verwijzing naar het onderwerp aangeven. 

Meer info via de dienst Ruimtelijke Planning en Beleid van de provincie Limburg, 011 23 83 45, roplangroep@limburg.be, www.limburg.be/ruimtelijkeordening